Zapojte sa do nášho vernostného programu a využívajte naše služby lacnejšie !!!

Vernostný program VIP KLUB

Vstúpte do vernostného programu VIP CLUB.

Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť prihlášku a odovzdať ju na recepcii VIP salónu beauty .

Staňte sa našim zčlenom a užite si výhody, ktoré Vám ponúkame.

Ako  získate VIP KLUB KARTU ???

Zaregistrovať sa môžete priamo v našej prevádzke VIP SALONU BEAUTY . Po vypísaní registračného formuláru a odovzdaní na recepcii dostanete klubovú kartu ihneď na mieste.

Čo získam ak sa zaregistrujem?

Po registrácii priamo u nás začínate za každé minuté euro zbierať body.

/ 1 Euro – 1 bod /

Vaša karta bude slúžiť na to, aby kumulatívne spočítavala výšku  minutých peňazí u nás na prevádzke za všetky služby alebo za nákup kozmetiky.  Hodnota Vašich nákupov sa spočíta a pridelia sa Vám body.

Po dosiahnutí hodnoty 150 bodov zo základných cien, dostávate od nás automaticky 30 % trvalú zľavu.  Po dosiahnutí každých ďalších 150 bodov , dostávate od nás kupón s ďalšou 30 % zľavou.

Ako ju môžem použiť?

Kartu môžete využiť na na všetky služby, ktorými naša prevádzka disponuje.  Stačí ju iba predložiť pred alebo pri platení na recepcii

Váš VIP KLUB

www.vipsalonbeauty.sk

Všeobecné pravidlá

vernostného programu VIP CLUB

Vernostný program VIP CLUB prevádzkuje spoločnosť VIP HAIR s.r.o. ,

so sídlom SNP 105/6, 900 31 Stupava, IČO 47133406, spoločnosť zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.88719/B .

Vernostný program je určený zákazníkom VIP SALONu BEAUTY, ktorý  prevádzkuje spoločnosť  VIP HAIR s.r.o.

Držiteľ vernostnej karty pri nákupoch v prevádzke VIP salónu beauty zbiera body na svoj osobný účet, ktoré je možné zmeniť za zľavu na ďalší nákup služieb  a ďalej môže využívať i ostatné výhody spojené s používaním vernostnej karty, ktoré program ponúka.

Podmienky členstva a prihlásenia

Držiteľom vernostnej karty sa môže stať občan Slovenska, pokiaľ súhlasí s podmienkami vernostného programu, potom , čo odovzdá riadne vyplnený a podpísaný formulár. Každá osoba môže podať len jeden vyplnený formulár, viacnásobná registrácia nie je možná. Vyplnením a podpísaním prihlášky súhlasí s podmienkami vernostného programu a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.

 

Používanie vernostnej karty VIP SALON BEAUTY / VIP KLUB /

Po odovzdaní vyplneného registračného formuláru v prevádzke VIP salónu beauty dostane zákazník ihneď vernostnú kartu. Karta slúži k uplatneniu zliav, výhod a k zaznamenávaniu bodov nazbieraných za nákupy v prevádzke VIP SALON BEAUTY. Nazbierané body nie je možné po uplatnení zlavy previesť na ďalšie obdobie a  môže ich uplatniť iba osoba, na ktorú je karta registrovaná. V prípade straty môže zákazník požiadať o vydanie novej karty avšak za počet nazbieraných bodov na stratenej karte prevádzka neručí..

Zbieranie bodov

Aby bolo možné započítať body za nákup alebo aby bolo možné kumulovane spočítať hodnoty minutých platieb, musí držiteľ vernostnej karty VIP SALON BEAUTY pri/pred platením predložiť v pokladni vernostnú kartu zamestnancovi prevádzky.

Za každý nákup , za každú platbu budú na kartu pripísané body .

Za každé zaplatené 1 Euro dostane zákazník / člen klubu / 1 bod . Body   sa kumulovane spočítavajú a po dosiahnutí hodnoty 150 bodov, môže zákazník čerpať výhody členstva klubu .

Po dosiahnutí hodnoty prvých 150 bodov zo základných cien  získavate trvalú 30 % zľavu, ktorú si pri ďalšej návšteve automaticky môžete uplatniť  . Po uplatnení zľavy, sa body vynulujú a na Vašu kartu sa pripíšu nové body zľavnenej ceny.

Po dosiahnutí každých ďalších 150 bodov už zo zľavnených cien / ceny pre členov VIP KLUBU / získavate kupón s ďalšou  30 % zľavou.

 

Výhody členstva klubu

 

Za dosiahnuté body môže člen VIP KLUBU dostať

 bonusy vo forme zľavy na služby .

VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené hodnoty kedykoľvek meniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webových stránkach www.vipsalonbeauty.sk/vernostnyprogram.

Všetky prípadné reklamácie týkajúce sa pripísania bodov na kartu musia byť uplatnené pri nákupe, ku ktorému sa pripisovanie bodov vzťahuje.

Neskoršia reklamácia týkajúca sa pripísaných bodov nemôže byť uznaná.

Reklamácia za nepripísanie bodov pri strate karty nie je možná.

VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo určiť maximálnu i minimálnu výšku nákupu, za ktorú budú pripisované body. VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo určiť, na ktoré produkty alebo služby sa započítavanie bodov nevzťahuje. U akčného tovaru , alebo  pri permanentkách, kde sa uplatňuje zľava už pri nákupe sa body nenačítavajú.

Vernostný program   je možné kombinovať z využitím darčekových poukazov.

 

Využitie zľavy za nazbierané body

Držiteľ vernostnej karty VIP SALON BEAUTY môže využívať  výhodu :

  • 30% trvalej zľavy na služby až po dosiahnutí 150 bodov zo základných cien
  • 30% kupón so zľavou na služby po dosiahnutí 150 bodov zo zľavnených cien / členovia VIP KLUBU /

Po vyčerpaní zľavy sa zákazníkovi body z jeho bodového konta odčítajú.

Čerpanie zľavy je podmienené ďalším nákupom služieb.

Spoločnosť VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek výšku zľavy zmeniť.

 

Zrušenie vernostnej karty VIP SALON BEAUTY

Držiteľ vernostnej karty VIP SALON BEAUTY môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť odovzdaním vernostnej karty. Spoločnosť VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť vernostnú kartu, pokiaľ nebola použitá dlhšie ako 6 mesiacov od poslednej návštevy.  Tým nie je dotknutý nárok držiteľa si opakovane vernostnú kartu založiť. Zrušením karty sa zároveň zrušia všetky body nazbierané na vernostnej karte. Spoločnosť VIP HAIR s.r.o. je oprávnená zrušiť kartu, pokiaľ držiteľ poruší všeobecné podmienky. Držiteľ vernostnej karty sa zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne a to priamo na na prevádzke VIP SALÓNU BEAUTY . Spoločnosť VIP HAIR s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky vernostného programu VIP CLUBu . Nové podmienky platia dňom, kedy sú zverejnené na internetových stránkach www.vipsalonbeauty.sk sekcia VIP KLUB.

 

Spoločnosť VIP HAIR s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek

ukončiť vernostný program VIP CLUB .